Ar gyfer gwasanaethau sy'n ymwneud â Dylunio Graffig ac Amlgyfrwng, Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Cyfryngau Darlledu a Gwasanaethau Ôl-gynhyrchu, anfonwch e-bost ataf.
For services required, relating to Graphic & Multimedia Design, Social Media Marketing, Broadcast Media and Post Production Services, please email me. 
Anfon / Send
Diolch! Mae eich neges wedi'i hanfon, byddaf yn ceisio ymateb o fewn ychydig oriau.Thank you! Your message has been sent, I will try to respond within a few hours.
Back to Top